Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, sociologie+andragogika, konečný ročník 2009/2010

(Kdysi bakalářské studium na Univerzitě Pardubice)

This is the end, my friends... MAGISTŘI

 

Menší charakteristika sociologie

"Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností. O obsahu sociologie a vymezení předmětu jejího zkoumání neexistuje shoda napříč různými sociologickými školami a paradigmaty. Sociologie je chápána např. jako věda o jednání lidí ve společnosti, o struktuře společnosti, o sociální interakci, o sociálních skupinách, o sociálních faktech, o společenském systému a nebo o sociální změně." (citováno z wikipedie)

Za zakladatele je považován Auguste Comte (začátek 19. století). Slovo sociologie pochází ze spojení latinského a řeckého slova (socius=společnost, logos=slovo, výklad). Dalšími slavnými osobnostmi na poli (klasické) sociologie jsou např. Durkheim, Weber, Marx, Spencer aj.

 

Ještě menší charakteristika andragogiky

Věda zabývající se optimalizací lidského kapitálu. Do integrální andragogiky patří: řízení lidských zdrojů, sociální práce, kulturní práce, pastorační činnost.

------------------------------------------------------------------------

Kontakty a jiné info

Soukromé informace:
 
BlueBoard.cz
  • Hledat a udržet si práci : )

 

 

 

 

 

 

 
 

Web naší školy:

www.upol.cz  
 

Web FIF:

www.upol.cz/fakulty/ff  
 

Web katedry:

www.ksoc.upol.cz
 

Portál:

portal.upol.cz  
 

Soc. maily:

socioandragogika@seznam.cz

soc.upol@seznam.cz

(sociologie1@seznam.cz)

 
 

Spolužáci:

www.spoluzaci.cz/170368

 

 

  TOPlist